Đề án số 3: Trồng cây xanh, thích ứng biến đổi khí hậu toàn cầu

Chương trình hành động vì “Một nơi sống xanh, tích cực vận động và thực hiện trồng hàng triệu cây xanh trên khắp mọi miền đất nước, nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống trong lành từ khắp các khu vực: thành phố, đô thị, nông thôn…, góp phần tăng khả năng thích ứng, đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.