CEO ĐẶNG ĐỨC THÀNH

Chủ tịch HĐQT
Tập Đoàn Green+

Chủ tịch Hội Đồng Quản Lý Quỹ

TS.HUỲNH KỲ TRÂN

Chủ tịch HĐQT – Công ty TNHH Mỹ phẩm Lan Hảo Thorakao

Phó Chủ tịch Quỹ

KTS LÊ VIẾT HẢI

Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Phó Chủ tịch Quỹ

(BÀ) HUỲNH BÍCH NGỌC

Phó Chủ tịch HĐQT
Tập Đoàn Thành Thành Công

Phó Chủ tịch Quỹ

(ÔNG) PHAN TẤN ĐẠT

Phó Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ Phần DRH Holdings

Phó Chủ tịch Quỹ

(BÀ) ĐẶNG BÍCH VÂN

Giám Đốc Kinh Doanh
Trường Quốc Tế BIS

Giám Đốc Quỹ