Đề án số 6: Nâng cao thể trạng người Việt

Cải thiện và nâng cao tầm vóc người Việt Nam là một trong những mục tiêu quan trọng và tiên quyết trong các kế hoạch hành động được đề ra về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ của ngành Y tế nói riêng và toàn thể xã hội Việt Nam nói chung.

Theo các nghiên cứu, thể lực và tầm vóc của người Việt Nam hiện nay còn ở mức khiêm tốn, thấp hơn của đa số các nước trong khu vực châu Á. Đây cũng là vấn đề nỗi trội trong các buổi tọa đàm quốc gia “Nâng cao thể lực, tầm vóc cho thế hệ tương lai”.

Và để góp phần chung tay nâng cao sức khỏe thế hệ trẻ – nguồn nhân lực tương lai của đất nước, đề án “Nâng cao thể trạng người Việt” luôn được Quỹ từ thiện Vì Chất Lượng Cuộc Sống chú trọng thực hiện, triển khai.

Sắp tới, Quỹ sẽ phối hợp với Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bến Tre, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM và Tập đoàn Green + thực hiện chương trình: “Nâng cao thể trạng người Việt” . Trong giai đoạn 2022-2025, đề án này hướng đến mục tiêu nâng cao thể trạng cho 1.000 học sinh trong suốt 4 năm học thuộc 5 trường tại TP.HCM và Bến Tre với tổng kinh phí 30 tỷ đồng. Cụ thể:

– Thực hiện đánh giá thực trạng tầm vóc và dinh dưỡng của học sinh THPT/ THCS tại tỉnh Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

– Đánh giá thực trạng sức khỏe tinh thần về rối loạn lo âu trầm cảm và hạnh phúc ở học sinh THPT chuyên tại tỉnh Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

– Triển khai mô hình và đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao tầm vóc và dinh dưỡng cho học sinh THPT/ THCS tại tỉnh Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2023.

– Triển khai mô hình và đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao sức khỏe tinh thần và hạnh phúc (well-being) cho học sinh THPT/ THCS tại tỉnh Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2023.

– Chương trình hướng đến đối tượng chính là lứa tuổi học sinh từ 10 – 19 tuổi, là thời điểm quan trọng để phát triển tối đa các tiềm năng di truyền liên quan đến tầm vóc, thể lực và trí tuệ, đồng thời là giai đoạn chuyển tiếp về thể chất và tâm lý. Việc can thiệp vào thời này sẽ mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam.